Přejeme dobrý rok dvacet dvacettři. 

Vybalujeme ze schovek ukryté, z úkrytů schované. Nebude-li pršet, nezmoknem.