Další stránky z videozápisníku jsou sešité,

zde možno kliknout