Ladislav Klusák, Daniel Felgr, Karel Musil, Petr Rolník: Obrazy, grafiky a plastiky 
8. 11. v 17 hodin započne tato vernisáž, kterou nám bude ctí hudebně doprovodit. 
Chvalský zámek, Praha - Horní Počernice